60594366_1007921226265276_71852608949835

prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn

Pedagog, historyk, historyk wychowania, teolog, regionalista. Wykładowca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Redaktor naczelny czasopisma POLONIA MAIOR ORIENTALIS

PROPONOWANE STRONY